yun

Zakładanie klanu oraz rangi

W Blade & Soul klany (gildie) są dużymi grupami społecznymi, które pozwalają graczom grać razem, aby osiągnąć wspólny sukces, bronić swoich ideałów, szukać przygód oraz zdobyć cenne nagrody.

Klany muszą należeć do jednej z dwóch frakcji – Cerulean Order (niebieskiej) lub Crimson Legion (czerwonej). Aby dołączyć do gildii musicie najpierw wybrać frakcję, do której chcecie należeć. Jeśli chcecie dołączyć do klanu, który jest w innej frakcji niż Wasza obecna musicie ją najpierw zmienić. Możecie tego dokonać o odpowiedniego NPC, który za drobną opłatą zmieni Wasze barwy. Jednak musicie pamiętać o tym, że nie zawsze  jest to możliwe „od ręki”. Jeśli w jednej frakcji jest za dużo osób nie będziecie mogli do niej dołączyć. Kolejną ważną informacją jest to, że przy zmianie barw zresetuje się Wasz dotychczasowy Rank.

Tworzenie klanu i ustawienia

Jeśli zamierzasz stworzyć gildię musisz złożyć odpowiedni wniosek u Faction Clan Supervisor. Na ten wniosek będzie się składać uzupełniony formularz (zawierający nazwę klanu) oraz podatek. Nazwa gildii musi spełniać następujące wymagania:

 • ilość znaków: 3 – 20,
 • można użyć jednej spacji, ale nie może znajdować się na początku lub na końcu nazwy,
 • nie może zawierać przekleństw oraz innych zbanowanych słów.

Gdy stworzysz klan, wciśnij H, aby otworzyć okienko „Clan Overview”, które pozwala zarządzać gildią.

klany gildie blade and soul

W tym miejscu możesz nadawać rangi pozostałym członkom gildii oraz przydzielić im dostęp do warehouse (banku gildyjnego). Oprócz tego możesz zapraszać innych do dołączenia przez wybranie opcji „clan invite”.

Uprawnienia w klanie nadawane są dzięki odpowiedniej randze. Należy pamiętać o tym, że przywódca gildii może dowolnie zmieniać uprawnienia przypisane do poszczególnych rang. Domyślne ustawienia wyglądają następująco:

Ranga Uprawnienia
Clan Leader (Lider/Przywódca)
 • dostęp do banku gildyjnego,
 • pełne zarządzanie klanem (nadawanie rang, zapraszanie oraz wyrzucanie z klanu),
 • zwiększanie levelu gildii,
 • rozwiązanie klanu.
Clan Unit (Dowódcy)
 • dostęp do banku gildyjnego,
 • pełne zarządzanie klanem (nadawanie rang, zapraszanie oraz wyrzucanie z klanu).
Clan Elder (Starszyzna)
 • dostęp do banku gildyjnego,
 • ograniczony dostęp do zarządzania klanem (wyłącznie zapraszanie do klanu).
Clan Member (Członek klanu)
 • dostęp do banku gildyjnego.
Trainee (Uczeń)
 • brak uprawnień.

Składanie podania o przyjęcie do klanu

Do klanu mogą dołączyć tylko i wyłącznie osoby, które dostaną zaproszenie. Osoby szukające gildii mogą przejrzeć istniejące gildie korzystając z Dragonspire i stamtąd skontaktować się z członkiem gildii, aby otrzymać zaproszenie.

Zaproszenia do klanu mogą wysyłać wyłącznie osoby z rangą Elder lub wyższą.

Limit osób w klanie

Domyślnie klany mają miejsce tylko dla 50 członków. Jednak limit ten można zwiększyć poprzez levelowanie poziomu gildii.

Źródło: link .

Polska strona poświęcona grze Blade & Soul

refresh it on all site pages.