Screenshots_150716_1091

Prospector’s Union

The Prospector’s Union

prospectors union gathering

Zapoznanie z gildią The Prospector’s Union

Specjalność: zbieranie rzadkich i pospolitych rud. Forgekeepers korzystają z różnych rud przy produkcji broni lub narzędzi do jej naprawy. Rzadkie rudy są wykorzystywane przez członków Radiant Ring do wytwarzania wysokiej jakości gemów oraz akcesoriów.

Powiązane gildie:

  • The Radiant Ring,
  • The Forgekeepers.

Zwykłe przedmioty:

  • Ore,
  • Rare ore.

Próbki i ich lokalizacja:

prospector's union próbki

Polska strona poświęcona grze Blade & Soul

refresh it on all site pages.