Desolate Tomb – poradnik

Desolate Tomb jest fioletową instancją na 50 lvl, której wygląd i bossy przypominają Tomb of Exiles . Zaraz po wyjściu na CN była to najtrudniejsza instancja w Blade & Soul . Po pewnym czasie doczekała się kilku nerfów, ale tak czy owak posiada bardziej wymagającą mechanikę niż wszystkie dotychczasowe instancje.

Od razu uprzedzam, że opis ten dotyczy starszej wersji instancji i nie jestem pewna jak będzie wyglądała nasza ;/

Pierwszy Boss – Jang Ghibu

Na początku przyjdzie Wam zmierzyć się z Force Masterem i jego dwoma Destroyerami.

Zwykłe ataki

Boss posiada wszystkie lodowe i ogniste ataki Force Mastera.

Faza 1 (100% – 70% HP)

Tryb 1

W pewnym momencie Boss stworzy dookoła siebie tarczę, która zmniejsza damage o 90%. W tym momencie tank powinien zostać przy Bossie, a pozostali członkowie party powinni atakować Destroyerów (do momentu aż ich HP będzie mniejsze niż 70%).

Tryb 2

Gdy Destroyerzy mają mniej niż 70% HP, Boss „odda” im swoją tarczę. Każda osoba, która znajdzie się w promieniu 5m od Destroyera zostanie odrzucona.

Gdy Boss nie będzie miał na sobie tarczy, jedna osoba (atakująca z dystansu lub Summoner) powinna tankować Destroyerów z dala od pozostałych członków party.

Nie zabijajcie Destroyerów, bo odpali się enrage i będzie wipe.

Faza 2 (70% – 40% HP)

Tryb 3

Gdy Boss będzie miał 70% HP skoczy na środek, a następnie rzuci zamrożenie (AOE na całe pomieszczenie). Nastąpi to chwilę po tym jak obaj Destroyerzy doskoczą do niego i wylądują na ziemi. Możecie tego uniknąć np. poprzez [SS].

Po 3 sekundach Boss rzuci kolejne AOE, tym razem trzy razy. Dobrze by było, aby Blade Master użył w tym momencie tarczy dla całego party. Atak ten leczy Destroyerów tańczących po bokach bossa.

Następnie Boss wykona ten sam atak jeszcze raz, ale tym razem Destroyerzy zaczną się kręcić i podróżować poprzez pokój. W tym momencie Force Master powinien zamrozić całe party.

Pamiętajcie o tym, że podczas trybu 3 możecie atakować Bossa, ale nie powinniście zbić jego HP poniżej 40%, bo wtedy Boss wykona trzykrotne AOE od razu. Jeśli ciągle będziecie mieli cd na skillach najprawdopodobniej zakończy się to wipem.

Po trybie 3 Boss ponownie założy na siebie tarczę i aż do momentu, w którym osiągnie 40% HP, tryby 1 i 2 będą się powtarzać.

W dowolnym czasie (podczas normalnych ataków) Boss może zamrozić osobę, która jest najdalej i zada jej duży damage. Aby temu zapobiec należy użyć podwójnego cc na Bossie lub Force Master może użyć w odpowiednim momencie swojego zamrożenia.

Faza 3 (40% – 20% HP)

Gdy Boss będzie miał 40% HP wykona ataki trybu 3 (masowe zamrożenie > 3x AOE > 3x AOE). Po ostatnim AOE nie powinniście zbijać HP Bossa poniżej 20%, ponieważ zaraz po tym wykona serię ataków z trybu 3. Jeśli nadal będziecie mieli cd na skillach, skończy się to wipem.

Faza 4 (20% – 0% HP)

Gdy Boss będzie miał 20% wykona ataki z trybu 4.

Tryb 4

Boss przekaże swoją tarczę Destroyerom, a następnie rzuci masowe zamrożenie oraz 3x AOE. Destroyerzy tak jak poprzednio zaczną się kręcić po pokoju.

Buff Warlocka powinien zostać użyty w momencie, gdy Boss ma 30% HP, aby zresetować cd na skillach. Po tym jak Boss zginie możecie zabić Destroyerów.

Drugi Boss – Iron Juggernaut

Drugi Boss w Desolate Tomb przypomina robota z 14. piętra Mushin Tower.

Normalne ataki:

2x zamach > 2x uderzenie (daje kd) > laser / karabin maszynowy (knock back) > odpychające AOE (można przerwać poprzez użycie cc, ale nie można go po tym podnieść).

Jeśli osoba trzymająca aggro jest w odległości większej niż 5m Boss ją przyciągnie, osłabi i wykona AOE dające knockback (jeśli dana osoba od razu się nie podniesie). Boss będzie powtarzał te ataki raz za razem, dlatego tank powinien się trzymać jak najbliżej.

Po wykonaniu serii normalnych ataków Boss użyje ataków trybu 1.

Tryb 1  – przyzwanie niebieskich robotów

Boss przyzwie 3 niebieskie roboty (jeden na 12, drugi na 7 i trzeci na 4 godzinie). Roboty te będą go leczyć, dlatego całe party (oprócz ta4nka) powinno je zabić jak najszybciej.

Po tym Boss użyje kolejnego odpychającego AOE i przejdzie do ataków trybu 2.

Tryb 2 – przyzwanie czerwonych robotów

Boss przyzwie 3 roboty (blisko siebie). Nikt nie powinien ich atakować. Jeśli nie dostaną żadnego hita skoczą na tanka, który powinien użyć jakiegoś iframe’a. W tym momencie osoba atakująca z dystansu powinna się ustawić na krańcu pokoju (aby później ściągnąć na siebie pociski).

Gdy 3 roboty zbiorą się w jednym miejscu powinniście je zabić jak najszybciej korzystając ze skilli AOE. Jeśli uda się Wam to zrobić w odpowiednim czasie upuszczą trzy tarcze. Z kolei jeśli Wam się nie uda, roboty ulegną samozniszczeniu i nie zostawią żadnych tarcz. Autodestrukcję można spowolnić poprzez używanie podwójnych cc.

Trzy osoby, które podniosą tarcze powinny przejść na krańce pokoju, a osoby bez nich powinny zostać na środku.

Tryb 3 – pociski > kulki

W tym momencie Boss znajdzie się w powietrzu i wystrzeli 3 pociski w osobę stojącą najdalej. Zazwyczaj osoba zbierająca na siebie pociski nie ma tarczy i zaraz po trzech atakach powinna przejść na środek pomieszczenia. Pociski pozostawiają po sobie ogniste AOE.

Po wystrzeleniu trzech pocisków Boss oznaczy osobę stojącą najdalej. Jedna z osób trzymających tarczę powinna przejść na skraj pokoju lub wejść na schody. Boss wypuści 3 kulki w kierunku oznaczonej osoby, która powinna je zablokować poprzez użycie [1] (podobnie jak w Sogun’s Lament).

Po zablokowaniu trzeciej kulki należy rzucić tarczą w Bossa.

Tryb 4 – niebieskie roboty > laser > kulki

Boss przyzwie koło siebie 3 niebieskie roboty, które powinny zostać zabite jak najszybciej przez osoby nie trzymające tarczy.

Następnie Boss wystrzeli dwa razy laserem (który dodatkowo daje knock back) w osobę, która jest najdalej. Zazwyczaj osoba, która trzymała tarcze powinna pozostać na schodach po rzuceniu nią, aby była celem lasera.

W międzyczasie kolejna osoba z tarczą powinna wejść na drugie schody. Boss ponownie zaznaczy osobę będącą najdalej i strzeli w nią trzema kulkami. Tak jak poprzednim razem osoba z tarczą powinna zablokować pociski i rzucić nią w Bossa.

Następnie Boss wykona trzykrotne AOE, które można przerwać rzucając w niego tarczą. Zaraz po tym Boss spadnie na dół i będzie leżał na ziemi przez około 8 sekund. Pod koniec czasu Kung Fu Master lub Summoner powinien przytrzymać go na ziemi. Niestety Bossa nie da się podnieść, więc Destroyer oraz Blade Dancer nie będą mieli tu pola do popisu.

Jeśli nie uda się Wam zablokować kulek Boss nie spadnie na dół po rzuceniu w niego tarczą. Zamiast tego użyje trzykrotnego AOE, którego można uniknąć poprzez dowolny iframe.

Po tym jak Boss wyląduje ponownie wykona ataki z trybu 1. Będzie on powtarzać całą sekwencję (tryb 1 – 4) aż do śmierci.

Trzeci Boss – Lord of the Flame

Ostatni Boss w Desolate Tomb jest ulepszoną wersją Infernal Lord’a z Tomb of Exile.

Ataki podstawowe

Zamach przed sobą > zamach do przodu/tyłu > obrót o 360° (można go przerwać) > zionięcie ogniem.

Musicie pamiętać o tym, że niemal wszystkie ataki podstawowe dają knock back. Jeśli osoba trzymająca aggro jest za daleko, Bossa rzuci w nią 2x ognistą kulą, a następnie stworzy na ziemi ogniste AOE. Można tego uniknąć o ile tank będzie stał blisko Bossa.

Tryb 1 – ognień

Boss skoczy na osobę, która jest najdalej (powinna tego uniknąć przez [SS]), a następnie stworzy 3 bomby zegarowe (licznik to 5 sekund) na trzech osobach z party (tych, które zaatakowały go jako pierwsze). Gdy licznik wybije 1 każda z tych osób powinna użyć iframe’a, aby uniknąć obrażeń.

Powinniście na początku zdecydować które osoby zaatakują Bossa jako pierwsze i które w ten sposób będą miały na sobie bomby.

Pamiętajcie o tym, że AOE wywołane eksplozją jest dość duże (około 6m), więc upewnijcie się, że nie ma nikogo w pobliżu. W innym wypadku damage zadany przez wybuch zostanie pomnożony przez ilość celi w zasięgu rażenia.

Po „bombowym” ataku Boss rzuci lawę pod 3 osoby, które miały na sobie bomby zegarowe (w tej samej kolejności). Lawa stworzy na podłodze AOE, które pozostanie na niej przez jakiś czas. W związku z tym osoby będące celem ataku powinny się trzymać z daleka od Bossa i pozostałych członków party.

Po  tym ataku Boss ryknie i w ten sposób zdetonuje podpalenie, które zabije każdego posiadającego stacki. Detonacji da się uniknąć poprzez tarczę lub zamrożenie działające na całe party.

Tryb 2 – błyskawice

Aby ułatwić wyjaśnienie mechaniki posłużę się kilkoma ilustracjami. Oznaczenia:

 1. Główny tank – Kung Fu Master lub Blade Master. Dodatkowa rola – „piorunochron” (2 osoby).
 2. Cel – klasa dystansowa lub melee, który może się szybko poruszać. Osoba ta będzie oznaczana przez Bossa jako cel.
 3. Osoba podnosząca – Destroyer lub Blade Dancer. Osoba ta będzie miała za zadanie absorbowanie kulek.
 4. Dps – „piorunochron” (3 osoby).
 5. Dps – „piorunochron” (3 osoby).
 6. Absorbowanie kulek.

Dlaczego zaproponowałam taki, a nie inny podział?

 • Osoby, które są „piorunochronami” dostają buff do ataku +50%, dlatego zadanie to powinno należeć do tanka (1) oraz osób posiadających największy dps (4 i 5).
 • Łańcuch piorunów daje 1 stack buffa, natomiast kulka daje 0,5. Osoba, która zbierze 2 stacki zginie od razu (2 stacki = 1 + 0,5 + 0,5 lub 1 + 1 lub 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5).
 • Jeśli nie macie w party osoby podnoszącej (3) może ją zastąpić Kung Fu Master (przytrzymanie na ziemi), Summoner (przytrzymanie na ziemi) lub Blade Master (podrzucając co chwilę Bossa).
 • Najwięcej damage’u zadaje się podczas elektrycznego debuffa (x8).

Boss wykona ataki z trybu 2, gdy będzie miał 90%, 60% oraz 30% HP.

Faza 1 (90% HP) – 2-3-2

Boss skoczy na środek pokoju, a następnie oznaczy osobę, która jest najdalej (2). Pozycje wszystkich członków party:

 • Cel (2) powinien stać na godzinie 6-tej i jak najdalej od Bossa.
 • Tank (1) powinien znaleźć się 3 m przed Bossem.
 • Dps (4 i 5) powinni stać 3 m za Bossem.
 • Osoby absorbujące kulki (3 i 6) powinny stać po bokach Bossa i zaabsorbować dwie kulki, które się pojawią. Następnie powinny przejść za jego plecy i skupić się na zadawaniu damage’u. Kulki dadzą tym osobom electric buff.

Cel (2) powinien podejść do Bossa i stanąć obok tanka (1). W tym momencie Boss użyje łańcucha piorunów, który będzie skierowany na zaznaczoną osobę (2). Wszystko będzie w porządku o ile w obrębie AOE znajdą się dokładnie 2 osoby (1 i 2).

Łańcuch piorunów daje electric buff i zwiększa ataki.

002

Po łańcuchu piorunów Cel (2) powinien stanąć jak najbliżej Bossa i upewnić się, że nikt z party nie jest bliżej, ponieważ Boss złapie najbliższą osobę i wciągnie jej electric buff.

Następnie Boss rzuci trzymaną osobą (2) i skoczy na tanka (1), dlatego osoba trzymająca aggro powinna stać na środku i użyć iframe’a w odpowiednim momencie.

Po wyrzuceniu, (2) ponownie będzie osobą znajdującą się najdalej od Bossa, a co za tym idzie znowu stanie się celem. Chwilę po zaznaczeniu, po bokach Bossa powstaną dwie kulki i zaczną się przemieszczać w kierunku (2).

W tym momencie tank (1) nadal powinien posiadać 1 stack electric buff’a, a co za tym idzie nie powinien dotknąć żadnej kulki (2 stacki = śmierć). Z kolei osoby (3) i (6) powinny mieć tylko po 0,5 stacka, dlatego to one powinny zablokować obie kulki. Tak jak poprzednio.

(2), (4) i (5) za chwilę będą 3-osobowym „piorunochronem”, dlatego (2) powinna stanąć razem z (4) i (5).

003

Po łańcuchu piorunów (tak jak poprzednio) osoba (2) powinna podejść do Bossa i dać się złapać. Buff przejdzie na Bossa i (2) zostanie wyrzucona.

Po tym Boss wykona potrójne tupnięcie, które powinno zostać przerwane przez (3). Dobrze w tym momencie podnieść Bossa do góry, a po 6 sekundach należy go postawić na środku pokoju i po raz trzeci osoba, która jest najdalej (2) zostanie oznaczona. W tym momencie powinna ona podejść do Bossa, aby wraz z tankiem (1) stworzyć 2-osobowy „piorunochron” na następny łańcuch piorunów.

Pozostałe osoby powinny przejść za Bossa i skupić się na zadawaniu damage’u. Ponownie osoba (2) powinna podejść jak najbliżej Bossa i dać się złapać po raz trzeci. Po wyrzuceniu Boss ryknie (należy tego uniknąć poprzez np. [SS]).

Podsumowanie:

 • Sekwencja: 2-3-2 „piorunochron”.
 • Zaznaczona osoba: gracz, który jest najdalej.

Faza 2 (60% HP) – 3-2-3

Boss rozpocznie od skoku na środek. Ta faza znacznie się różni od poprzedniej.

Podsumowanie:

 • Sekwencja: 3-2-3 „piorunochron”.
 • Zaznaczona osoba: gracz, który jest najbliżej.

Tym razem (2) musi stać jak najbliżej Bossa, a pozostałe osoby muszą trzymać się z dala od niego. Po oznaczeniu (2) wszyscy powinni zająć pozycje pokazane na poniższej ilustracji.

(3) i (6) powinny zaabsorbować 2 kulki, które pojawią się po bokach Bossa. (1) powinna przejść za Bossa, a (4), (5) i (2) powinny stać przed nim.

004

Boss rzuci łańcuch piorunów i tym razem potrzebujecie trzech osób, które przyjmą na siebie atak – (2), (4) i (5). Następnie Boss złapie osobę będącą najbliżej (2) i rzuci nią, a po tym skoczy na tanka (1). W tym momencie (2) powinna przejść za plecy Bossa i stanąć jak najbliżej. Po zaznaczeniu (2) powinna użyć jak najszybciej [SS] w kierunku godziny 6 (patrz schemat poniżej).

Tym razem kulki, które się pojawią ruszą w kierunku (2), stąd ten unik.

005

(3) i (6) powinny stać po bokach Bossa aby zaabsorbować kulki. (2) powinna jak najszybciej dołączyć do tanka (1), który stoi przed Bossem. Tym razem łańcuch piorunów powinien dosięgnąć (2) i (1). Standardowo (2) powinna podejść do Bossa, dać się złapać i wyrzucić.

Następnie Boss tupie trzy razy. Należy mu to przerwać i unieruchomić go poprzez podniesienie (3).

W tym momencie każda osoba powinna stać w odległości minimum 5 m od niego, z małym wyjątkiem – (2) powinna stać jak najbliżej, aby Boss ją zaznaczył. Chwilę po tym Boss wypuści łańcuch piorunów, dlatego (2), (4) i (5) powinny się zebrać w jednym miejscu jak najszybciej, aby stać się 3-osobowym „piorunochronem”. Po tym użyjcie iframe’ow, aby Boss nikogo nie złapał. Na koniec Boss ryknie (można tego uniknąć przez np. [SS]) i zakończy w ten sposób fazę 3 mając na sobie 5 stacków electric buffa.

Powodem dla którego wszyscy mieli uniknąć graba jest to, że w ten sposób można uniknąć przedwczesnego startu fazy 3. Gdyby Boss miał na sobie 6 stacków buffa jego HP spadłoby poniżej 30% i natychmiast rozpocząłby się tryb 3. Najprawdopodobniej wszystkie osoby w party jeszcze mają na sobie stacki buffa, dlatego kolejna faza i kolejne stacki by wszystkich zabiły.

Faza 3 (30% HP) – 2-3-2

Podsumowanie:

 • Sekwencja: 2-3-2 „piorunochron”.
 • Zaznaczona osoba: gracz, który jest najdalej.

To jest dokładnie ten sam tryb co przy 90% HP. Gdy Boss złapie kogoś po raz dziewiąty i w ten sposób zdobędzie 8 stacków będzie prawie martwy i od tego momentu będzie używał ryku coraz częściej. Dlatego jest to najlepszy moment, aby użyć wszystkich buffów (np. Soulburn’a) i zakończyć walkę jak najszybciej.

Podsumowanie całej walki

100% – 95% – podstawowe ataki:

 • Zamach przed sobą > zamach do przodu/tyłu > obrót o 360° (można go przerwać) > zionięcie ogniem.

95% – 90% – ataki ogniste:

 • Skok na osobę, która jest najdalej > 3x bomba zegarowa > 3x AOE z lawy > ryk.

90% – 70% – pierwsze błyskawice (zaznacza najdalszą osobę):

 • Skok na środek > 2 kulki > zaznaczenie najdalszej osoby > 2-osobowy „piorunochron” > złapanie najbliższej osoby.
 • Skok na tanka (1) > 2 kulki > zaznaczenie najdalszej osoby > 3-osobowy „piorunochron” > złapanie najbliższej osoby > potrójne tupnięcie (cc).
 • Zaznaczenie najdalszej osoby > 2-osobowy „piorunochron” > złapanie najbliższej osoby > ryk.

70% – 60% – podstawowe ataki (z losowymi bombami zegarowymi) + ogniste ataki.

60% – 3x % –  drugie błyskawice (zaznacza najbliższą osobę):

 • Skok na środek > 2 kulki > zaznaczenie najbliższej osoby > 3-osobowy „piorunochron” > złapanie najbliższej osoby.
 • Skok na tanka (1) > 2 kulki > zaznaczenie najbliższej osoby > 2-osobowy „piounochron” > złapanie najbliższej osoby > potrójne tupnięcie (cc).
 • Zaznaczenie najbliższej osoby > 3-osobowy „piorunochron” > złapanie najbliższej osoby (resist) > ryk.

3x% – 30% – ataki podstawowe (z losowymi bombami zegarowymi) + ogniste ataki.

30% – 0% – trzecie błyskawice (zaznacza najdalszą osobę); 2-3-2 „piorunochron” przypominający pierwsze błyskawice.

Drop

SOUL SHIELD CZĘŚĆ STATYSTYKI
desolate tomb soul shield

xxx Soul Shield

Z Desolate Tomb
1 HP 2710 | 3290 | 3870
Accuracy 210 | 255 | 301

Do tego jedna ze statystyk:
 • Critical 102 | 128
 • Evasion 102 | 128
 • Block 102 | 128

Maksymalna fuzja: +215
2 HP 5040 | 6110 | 7200

Do tego jedna ze statystyk:
 • Critical 107 | 134
 • Accuracy 107 | 134
 • Defense 107 | 134

Maksymalna fuzja: +225
3 HP 2960 | 3600 | 4230
Block 230 | 279 | 329

Do tego jedna ze statystyk:
 • Critical 112 | 141
 • Accuracy 112 | 141
 • Evasion 112 | 141

Maksymalna fuzja: +235
4 HP 3090 | 3760 | 4420
Evasion 240 | 291 | 343

Do tego jedna ze statystyk:
 • Critical 117 | 147
 • Accuracy 117 | 147
 • Block 117 | 147

Maksymalna fuzja: +245
5 HP 3350 | 4070 | 4790
Critical 260 | 316 | 372

Do tego jedna ze statystyk:
 • Accuracy 127 | 159
 • Defense 127 | 159
 • Evasion 127 | 159

Maksymalna fuzja: +266
6 HP 3480 | 4230 | 4970
Accuracy 270 | 328 | 386

Do tego jedna ze statystyk:
 • Evasion 132 | 165
 • Defense 132 | 165
 • Critical 132 | 165

Maksymalna fuzja: +276
7 HP 3610 | 4380 | 5160
Critical 280 | 340 | 401

Do tego jedna ze statystyk:
 • Accuracy 136 | 171
 • Block 136 | 171
 • Defense 136 | 171

Maksymalna fuzja: +286
8 HP 3740 | 4540 | 5340
Critical 290 | 352 | 415

Do tego jedna ze statystyk:
 • Accuracy 141 | 177
 • HP 1410 | 1770
 • Defense 141 | 177

Maksymalna fuzja: +296
Bonus 3 części - Critical Damage +7%

Maksymalna fuzja: +2044

Oblivion & Enraged Adornment


Pytania i odpowiedzi dotyczące mechaniki:

Co robi “zaznaczenie”?

Boss zawsze zaczyna łańcuch piorunów od zaznaczonej osoby. W pobliżu powinna znaleźć się jeszcze jedna lub dwie osoby, aby wszystkie błyskawice nie trafiły w oznaczoną osobę. Jeśli ilość osób nie będzie odpowiednia zaznaczona osoba zginie.

Jakie są wymagania co do dzielenia między sobą łańcucha piorunów?

Pierwsze błyskawice (90% HP):

 • Pierwsze zaznaczenie – 2 osoby,
 • Drugie zaznaczenie – 3 osoby,
 • Trzecie zaznaczenie – 2 osoby.

Drugie błyskawice (60% HP):

 • Pierwsze zaznaczenie – 3 osoby,
 • Drugie zaznaczenie – 2 osoby,
 • Trzecie zaznaczenie – 3 osoby.

Trzecie błyskawice (30% HP):

 • Pierwsze zaznaczenie – 2 osoby,
 • Drugie zaznaczenie – 3 osoby,
 • Trzecie zaznaczenie – 2 osoby.

Podsumowanie: 2-3-2 | 3-2-3 | 2-3-2

Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi fazami przy atakach błyskawicami?

Pierwsza i trzecia są dokładnie takie same – Boss zaznacza osobę, która jest najdalej. Podczas drugiej fazy Boss zaznaczy osobę, która jest najbliżej.

Czym są kulki?

Podczas pierwszego i drugiego zaznaczenia (w każdej rundzie) powstaną dwie kulki. Zawsze znajdują się na trzeciej i dziewiątej godzinie. W skrócie – w każdej rundzie zostaną wygenerowane łącznie cztery kulki.

Osoba, która dotknie kulki dostanie 0,5 stacka electric buffa. Jeśli dana osoba ma na sobie 1 pełny stack nic się nie stanie. Dopiero w przypadku, gdy dana osoba zbierze 2 stacki, umrze.

Czy nasz dps będzie wystarczający aby zbić wystarczająco dużo HP Bossa?

Za każdym razem, gdy Boss złapie zaznaczoną osobę, buff z niej zostanie przetransferowany na Bossa, dając mu 2 stacki, a jego HP zmniejszy się o około 8%. Boss dostanie maksymalnie 8 stacków co wynosi około 32% HP.

Dodatkowo osoba, która dostaje hit z łańcucha piorunów otrzymuje buff do ataku (+50% ataku +50% crit damage). Natomiast osoby, które zbierają kulki tego buffa nie dostają.

Jak dostać electric buff?

Zaznaczona osoba i te, które dostaną łańcuchem piorunów otrzymają buff do ataku. Z kolei osoby, które zbierają kulki (i te które znajdą się w pobliżu) dostaną buff, który nie daje żadnego bonusu do ataku.

Co zrobić jeśli Boss złapie nie oznaczoną osobę?

Gdy Boss złapie kogoś, buff z danej osoby przejdzie na niego. Dlatego zaznaczona osoba (2) powinna dać się złapać za każdym razem gdy to tylko możliwe. W ten sposób straci wszystkie stacki i w kolejnej rundzie będzie mogła być celem dla Bossa. Jeśli Boss złapie kogoś innego (2) nie będzie mogła dać się zaznaczyć w kolejnej rundzie i ktoś inny będzie ją musiał zastąpić. Wprowadzi to więcej zamieszania, dlatego lepiej unikać takich sytuacji.

Jaką klasą powinna być zaznaczona osoba i co powinna robić?

Idealnym kandydatem na osobę do zaznaczania jest Force Master, Warlock lub Summoner. Klasy walczące w kontakcie też mogą być celami, ale wiąże się to z utratą dpsu.

Najdalsza osoba: HP 90% i 30%

Zanim Boss rozpocznie animację zaznaczania celu musisz stanąć na godzinie 6 i na krańcu pokoju. Pozycje kulek są zawsze takie same – 3 i 9 godzina. Jak tylko osoba zostanie zaznaczona ruszą w jej kierunku. Czyli g dy zobaczysz lecące w Twoją stronę kulki powinieneś/powinnaś podejść do Bossa i stanąć obok 1 lub 2 osób przygotowując się na łańcuch piorunów.

Najbliższa osoba: HP 60%

Musisz przygotować się na pierwsze zaznaczenie, które nastąpi po tym jak Boss skoczy na środek pomieszczenia. Pozostałe osoby z party powinny stać dalej (aż do momentu zaznaczenia). Gdy to nastąpi użyj od razu [SS] w kierunku godziny szóstej. Jest to po to, aby kulki nie leciały w party. Gdy kulki się poruszą musisz pobiec do Bossa i dołączyć do osób z którymi będziesz dzielić łańcuch piorunów.

Jeśli chodzi o kolejną rundę zaznaczania, Boss skoczy na tanka (1), który powinien znajdować się na środku pomieszczenia. Tank w tym momencie powinien użyć [SS], aby nie być osobą najbliżej Bossa, a osoba (2) powinna podejść. Tak jak poprzednio (2) powinna uźyć [SS] w kierunku godziny szóstej zaraz po tym jak zostanie zaznaczona.

Co powinien robić tank (1)?

Tank powinien trzymać Bossa na środku pomieszczenia, aby kulki mogły “odjechać” w bezpiecznym kierunku, a nie w sam środek party. Do tego Boss powinien być skierowany (twarzą) w kierunku godziny szóstej.

Podczas podstawowych ataków bomba zegarowa może się pojawić na dowolnej osobie w party, wliczając w to tanka (1). Różni się to od bomb zegarowych, które podczas ognistej fazy pojawiają się na trzech osobach, które jako pierwsze zaatakowały Bossa.

Jeśli randomowa bomba pojawi się nad głową tanka powinien użyć [SS] w momencie gdy licznik wybije 1, a następnie powinien użyć dasha do Bossa jak najszybciej. Pozostanie w odległości większej niż 8 metrów spowoduje, ze Boss zacznie używać ataków zasięgowych (8 x kulki ogniste, AOE z lawy, itp.).

Jak zaabsorbować kulki?

Gdy pojawią się kulki osoba zbierająca je powinna podejść w ich kierunku, aby ich dotknąć. Po wchłonięciu kulki osoba ta powinna przejść za plecy Bossa i skupić się na zadawaniu damage’u przed pierwszą fazą z łańcuchem piorunów (powinna się także trzymać z dala od (2)).

Czy powinienem/powinnam podnieść Bossa po przerwaniu potrójnego tupnięcia?

Tak, ponieważ osoby które zbierały electric buff nadal go mają na sobie i trzeba wydłużyć czas, aby ten buff znikł przed kolejną fazą.

Co się stanie jeśli Boss będzie miał na sobie 9 stacków buffa?

W ciągu wszystkich faz z łańcuchem piorunów Boss będzie używał graba dziewięć razy. Uniknięcie piątego pochwycenia jest kluczowe do tego, aby Boss nie zdobył więcej niż 8 stacków. Jeśli w jakiś sposób uda mu się złapać 9 odpali się enrage i będzie wipe.

Kiedy Blade Master powinien użyć tarczy dla całego party?

 • Po trzech AOE z lawy, aby uniknąć ryku detonującego ogniste stacki.
 • Po każdym trzecim grabie (dla każdej fazy z piorunami), aby ochronić przed rykiem.

3 myśli nt. „Desolate Tomb – poradnik”

 1. trochę lipa, że nowe instancje powstają na bazie innych instancji, zamiast stworzyć coś zupełnie nowego.

  Odpowiedz
 2. Strasznie wymagająca instancja, po przeczytaniu tego wygląda to strasznie , nie wiem jak jest w praktyce tego się jeszcze troche nie dowiem z racji tego iż mam jeszcze za małe ap (470)

  Odpowiedz
  1. To tylko tak strasznie wygląda, a sama instancja jest dość prosta (niestety). Ogólnie wersja 4 -osobowa wygląda identycznie jak 6-man, a jedyna większa różnica to brak ostrzeżeń przed atakami. Podbij itemy i możesz śmiało wbijać do środka :)

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *