Screenshots_150716_1091

Trappers Alliance

The Trappers Alliance

trappers alliance gathering

Zapoznanie z gildią The Trappers Alliance

Specjalność: zbieranie kości oraz mięsa zwierząt. Mięso zwierząt jest wykorzystywane przez gildię Acquired Taste jako główny składnik ich posiłków. Natomiast kości służą członkom Soul Wardens jako składnik do produkcji wysokiej jakości Soul Shield.

Powiązane gildie:

  • Acquired Taste,
  • Soul Wardens.

Zwykłe przedmioty:

  • Meat,
  • Bone.

Próbki i ich lokalizacja:

trappers alliance próbki

Polska strona poświęcona grze Blade & Soul

refresh it on all site pages.