Screenshots_150716_1091

Fish Network

The Fish Network

fish network gathering

Zapoznanie z gildią The Fish Network

Specjalność: zbieranie muszelek oraz oleju z ryb. Muszle są podstawowym składnikiem Charm’ów wyrabianych przez gildię Earthseers. Z kolei olej z ryb jest wymagany przy produkcji wysokiej jakości środków wzmacniających.

Powiązane gildie:

  • The Earthseers,
  • The Silver Cauldron.

Zwykłe przedmioty:

  • Shells,
  • Fish Oil.

Próbki i ich lokalizacja:

fish network próbki

Polska strona poświęcona grze Blade & Soul

refresh it on all site pages.