Pierścionek – krok po kroku

Ulepszanie pierścionka krok po kroku:

pierscionek

Krótkie podsumowanie:

Pierścionek Item Gold Viridian Poison Viridian Transformation Stone The Blight Fang Cinderlands Transformation Stone Infernal Lord's Horn
Awakened Infernal Ring (Stage 10) - PODSUMOWANIE 0,5612 1 1 5 1 14
Hongmoon Ring (Stage 1)
Hongmoon Ring (Stage 5) Dura's Ring 0,0005 1
Hongmoon Ring(Stage 10) Sentinel's Ring 0,0016 1
Awakened Hongmoon Ring (Stage 5) Ukaha's Ring 0,0021 5
Awakened Hongmoon Earring Ring (Stage 10) Infernal Ring 0,007 1
Awakened Infernal Ring (Stage 5) Huren Ring 0,55 14
Pierścionek Item Gold Moonwater Transformation Stone Soulstone Naryu Silver Poharan's Perfume Hae Mujin's Machisma Warrior's Token
True Siren Ring (Stage 10) - PODSUMOWANIE 54,88 9 145 10 13 8 50
Awakened Infernal Ring (Stage 10) Siren Ring 13 5 50 5
Awakened Siren Ring (Stage 5) Hogdonny Ring 3,88 11 10
Awakened Siren Ring (Stage 10) Pirate Ring 29 4 70 5 8 50
True Siren Ring (Stage 5) Enlightened Ring 9 14 3
Pierścionek Item Gold Silverfrost Transformation Stone Moonstone Soustone Frozen Stinger Naryu Silver Hae Mujin's Machisma Silverfrost Frost Naryu Tablet
True Yeti Ring (Stage 10) - PODSUMOWANIE 216,40 15 93 308 314 4 20 16 12
True Siren Ring (Stage 10) Oathbreaker Ring 25 2 13 40 50 1
Awakened Oathbreaker Ring (Stage 5) Talus Prison Ring 6,4 1 5 10 8
Awakened Oathbreaker Ring (Stage 10) Breeze Ring 33 3 17 60 60 3
True Oathbreaker Ring (Stage 5) Foebreaker Ring 26 2 10 10 8
True Oathbreaker Ring (Stage 10) Yeti Ring 44 4 22 70 70 5
Awakened Yeti Ring (Stage 5) Soulstone Ring 10 4 14 25
Awakened Yeti Ring (Stage 10) Asura Ring 58 6 29 90 80 7
True Yeti Ring (Stage 5) Alpine Ring 14 5 19 29

Update – koszty po zmianach (05.10.2016 r.)

Akcesoria przed transformacją Akcesoria po transformacji Obecny koszt Nowy (zredukowany) koszt
Awakened Infernal Ring (Stage 10) Awakened Siren Ring (Stage 1) Siren Ring
13g
5 Naryu Silver
5 Moonwater Transformation Stone
50 Soulstone
Siren Ring
7g 80s
3 Naryu Silver
3 Moonwater Transformation Stone
30 Soulstone
Awakened Siren Ring (Stage 10) True Siren Ring (Stage 1) Pirate Ring
29g
5 Naryu Silver
50 Warrior Token
4 Moonwater Transformation Stone
70 Soulstone
8 Hae Mujin's Machismo
Pirate Ring
17g
3 Naryu Silver
10 Warrior Token
2 Moonwater Transformation Stone
40 Soulstone
5 Hae Mujin's Machismo
True Siren Ring (Stage 10) Awakened Oathbreaker Ring (Stage 1) Oathbreaker Ring
25g
2 Naryu Silver
2 Silverfrost Transformation Stone
13 Moonstone
40 Soulstone
50 Frozen Stinger
Oathbreaker Ring
15g
2 Naryu Silver
1 Silverfrost Transformation Stone
8 Moonstone
24 Soulstone
30 Frozen Stinger
Awakened Oathbreaker Ring (Stage 10) True Oathbreaker Ring (Stage 1) Breeze Ring
33g
3 Naryu Silver
3 Silverfrost Transformation Stone
17 Moonstone
60 Soulstone
60 Frozen Stinger
Breeze Ring
23g
3 Naryu Silver
2 Silverfrost Transformation Stone
12 Moonstone
40 Soulstone
40 Frozen Stinger
True Oathbreaker Ring (Stage 10) Awakened Yeti Ring (Stage 1) Yeti Ring
44g
5 Naryu Tablet
4 Silverfrost Transformation Stone
22 Moonstone
70 Soulstone
70 Frozen Stinger
Yeti Ring
31g
5 Naryu Tablet
3 Silverfrost Transformation Stone
15 Moonstone
50 Soulstone
50 Frozen Stinger
Awakened Yeti Ring (Stage 10) True Yeti Ring (Stage 1) Asura Ring
58g
7 Naryu Tablet
6 Silverfrost Transformation Stone
29 Moonstone
90 Soulstone
80 Frozen Stinger
Asura Ring
40g
7 Naryu Tablet
4 Silverfrost Transformation Stone
20 Moonstone
60 Soulstone
60 Frozen Stinger

Polska strona poświęcona grze Blade & Soul

refresh it on all site pages.