Screenshots_150716_1091

Tree Fellers

The Tree Fellers

tree fellers gathering

Zapoznanie z gildią The Tree Fellers

Specjalność: zbieranie drewna i soków drzewnych. Drewno jest podstawowym materiałem, używanym przez gildię Soul Wardens do wytwarzania Soul Shield. Natomiast soki są wykorzystywane przez członków Merry Potters do ulepszania ich ceramiki.

Powiązane gildie:

  • Soul Wardens,
  • The Merry Potters.

Zwykłe przedmioty:

  • Wood,
  • Sap.

Próbki i ich lokalizacja:

tree fellers próbki

Polska strona poświęcona grze Blade & Soul

refresh it on all site pages.